O mně

Petr Mašín

Jmenuji se Petr Mašín a většinu svého života jsem se věnoval rozvoji firem a pracovních týmů.

Načerpal jsem mnoho poznatků a zkušeností, které se nyní snažím předávat prostřednictvím poradenské firmy, kterou jsem založil v roce 2012, nejprve jako živnostník, později jako společnost. Spolupracuji s řadou kolegů – odborníků, jejichž spolupráce je léty prověřená.
Jsem absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Vystudoval jsem fakultu strojního inženýrství a program MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ve svém dalším studiu jsem se zaměřil především na psychologii a sociologii s důrazem na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Na LIGS University jsem se věnoval problematice strategického managementu a ukončil studium v programu DBA. Disertační práci v oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy jsem úspěšně obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. V současnosti rozšiřuji svoje teoretické znalosti dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku.

Po dlouholetých obchodních zkušenostech jsem působil v TOP managementu českých i nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Posledních deset let jsem se věnoval zejména řízení IT projektů a šest let jsem byl výkonným ředitelem firmy z oblasti FinTech. V současné době se věnuji poradenství nejen ve firmách, ale i v neziskových organizacích. Jsem autorem e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, autorem a spoluautorem několika monografií a učebních textů, přispívám odbornými články do celé řady odborných institucí. Jako konzultant jsem spolupracoval na projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

V současné době se věnuji lektorské činnosti na vysokých školách, přednáším na Vysoké škole ekonomie a managementu, ČVUT, Panevropské Univerzitě a LIGS University. V profesním vzdělávání spolupracuji v programech BBA, MBA a DBA zejména s Cambridge Business School, European School of Business and Management, Business Institutem a dalšími. Dále se zabývám poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, rozvojem a koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Spolupráci stavím zejména na osobním kontaktu, práci ve firmách, protože od kancelářského stolu se moc problémů nevyřeší. Návrhy musí být vždy konkrétní a individuální.

Co mě charakterizuje

Snažím se aktivně překonávat překážky a přicházet s řešením. Spolupráci s mými klienty začínáme úvodní analýzou, na základě které, kromě navázání společné důvěry, najdeme i výchozí stav, kde je třeba začít.

Následně se dávají do pohybu mechanizmy, které vedou k nápravě zjištěných problémů v souladu s očekáváním a potřebami klienta.
Nastavení procesů pro firemní rozvoj
Pomáhám nastavovat firemní procesy, případně je zjednodušovat a revidovat tak, aby byly v souladu s firemní strategií a nebrzdily firmu v jejím rozvoji.
Řešení krizí a směrování firmy
Snažím se pomáhat řešení firemních krizí a hledat směr, kterým by se firma měla po jejím zvládnutí ubírat.
Inspirace, podněcování a vzdělávání
Snažím se inspirovat, podněcovat a vzdělávat lidi kolem sebe tak, aby hledali svoje individuální postoje a řešení.