Pomáhám firmám k prosperitě

Jsem tady, abych Vám pomohl dosáhnout vašich firemních i osobních cílů prostřednictvím individuálního a profesionálního přístupu.

„Když člověk vždy dělá jen to, co již dělal, tak může dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl.“ G.B. Shaw

Komplexní pojetí

Práce v celém hierarchickém prostředí firmy, nejen s managementem

Orientace na výsledek

Nemarním čas a snažím se, co nejdříve dosáhnout požadovaný cíl

Nestranný pohled

Objektivní pohled skrze oči profesionála na firmu a odhalování úzkých míst ve firmě

Strategický management

Nastavíme firemní strategii

Po důkladné analýze zformulujeme nové hlavní cíle a záměry organizace.
Budou odpovídat současnému stavu konkurenčního prostředí a zajistí firmě prosperitu. Vše bude v souladu s dostupnými zdroji a realisticky nastavenými plány pro hlavní oblasti organizace.
Více informací

Procesní management

Podíváme se na procesy

Správné řízení procesů je především o jejich organizování, koordinování a jejich neustálém zlepšování.
Je to jedna ze základních a každodenních aktivit manažerů, ale i všech ostatních pracovníků. Vaše firemní procesy zrevidujeme, změříme jejich výkonnost, případně je změníme tak, aby lépe vyhovovaly firemní struktuře, protože procesy jsou všudypřítomné, a ať jsou dobré nebo špatné, ovlivňují zásadním způsobem fungování firmy. Správné nastavení procesů vede ve firmách k obrovským úsporám finančních prostředků.
Více informací

Risk management

Dostaneme riziko pod kontrolu

Práce s potencionálním rizikem je součástí moderní manažerské disciplíny – risk managementu.
Při zahájení každého firemního projektu je důležité stanovit rizika spojená s tímto projektem a nezapomínat, že každý projekt je jedinečný. Pomůžeme Vám s nastavením, kvalifikací a hodnocením rizik, jejich identifikací a bezpečnostním auditem. Nastavíme strategii zvládnutí rizik.
Více informací

Personální management

Najdeme správné lidi

Firemní cíle se plní prostřednictvím zaměstnanců a spolupracovníků.
Dobře nastavená personální strategie pomáhá společnosti v jejím růstu a nastavení kvalitního personálního managementu vede ke změnám v organizování, vedení, řízení a kontrole zaměstnanců, podle nejnovějších trendů. Nastavíme personální plánování, motivační programy, procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování, ale i práci s talenty, nebo rozvoj a kariérní růst zaměstnanců.
Více informací

Individuální poradenství, koučink, mentoring

Spolupráce s managementem firem přinesla i požadavky na poradenství a mentoring kariérního růstu manažerů, kteří v počátku svého působení na nové pozici mnohdy hledají svoji roli v týmu. Naše pomoc spočívá v nalezení nového potenciálu a uplatnění schopností přesně tam, kde to firma očekává.

Jsem tady s Vámi,
již mnoho let

Moje poslání nekončí jen u předávání know-how a strategií. Je to o vytváření důvěrných vazeb a inspirujících partnerství. Vidět, jak se lidé a organizace rozvíjejí a dosahují svých snů, je pro mě neocenitelné.