Osobní profil

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii, se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Problematice strategického managementu se věnoval na LIGS University, kde ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku. Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie, autorem řady odborných článků a příspěvků, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách (ČVUT, Cambridge School, European School of Business and Management…) a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, rozvojem a koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.